Oberon / Vector Bioresonans

Oberon / Vector arbetsområden
Med bioresonans Oberon söker vi belastning av mikroorganismer. Det kan vara bakterier, paraciter, mögel eller svamp. Finns dessa i kroppen stör det cellernas funktioner och det kommer att visa sig som symptom. Det är inte alltid så att orsaken sitter där det känns. Med Oberon har vi möjligheten att söka vidare i kroppens funktioner och organ för att finna de belastningar som behöver avlägsnas for att permanent förbättring  skall kunna ske.

Bioresonans är interaktion mellan den levande organismen och en avancerad mätutrustning. Det frekvensmönster som omger eller som är resultatet av organismernas rörelser, kan med denna teknik detekteras.
Det finns tusentals kända belastningar som kan påverka vår fysiska kropp. Dessa kan orsakas av minsta förändring i cellmönster eller höjning av stressnivå. Vi påverkas av alla ämnen i vår kost och i vår omgivning.

Komplex analys av organ och system i kroppen:
Det kardiovaskulära systemet
Mag-tarmkanalen
Genitala delar & urinvägar
Rörelseapparatens delar
Bronker & andningssystem
Det endokrina systemet med hormonella obalanser
Toxisk stress
Mikroorganismer
Neurodermatit och eksem
Syn- och hörselorgan
Nervsystemet
Menstruationskomplikationer
Biokemisk analys av blod
Infektion i organ och system - virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, infektion, mm (stafylokocker och streptokocker, Giardiasis, trichomonas, klamydia, urea plasma, mm)
Binjurarna, hypofysen, bukspottkörtel, sköldkörtel, könskörtlar

Oberon Vector