Alfa Liponsyra - Kallas den viktigaste antioxidanten, reglerar blodsockret

Alfa liponsyra, eller ALA (alpha lipoic acid) som ämnet också kallas, brukar kallas ”den livsviktiga” antioxidanten och är enligt vissa en av de absolut viktigaste antioxidanterna. Den har en mängd hälsofrämjande effekter. Antioxidanter är en grupp ämnen som skyddar våra celler från den oxiderande processen som är en följd av syreupptagning och energiförbränning hos alla levande varelser. ALA är också gynnsamt för blodsockret.
60 kapslar. Varje kapsel ger 400 mg Alfaliponsyra. Kapseln är gjord av gelatin.

198,00 kr