Chaga - Kungen av medicinalsvampar

Sprängticka är antibakteriell, antifungal, anticandida, antiviral, balanserar immunförsvaret och är därmed bra vid autoimmuna sjukdomar. Sprängticka har använts som medicinalväxt i Asien under flera tusen år för att stärka immunförsvaret. Kapseln består av fiskgelatin.

339,00 kr