GABA

Produktinformation. Artikelnummer 322. 100 gram GABA pulver. GABA är ett kosttillskott. Rekommenderad dos bör ej överskridas. Förvaras oåtkomligt för barn. Kosttillskott bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost.
Ingredienser. L-GABA.

Dosering. 1 gram per dag. Ett kryddmått motsvarar cirka 1 gram GABA.

En dagsdos (1 kryddmått) ger:

Tas gärna tillsammans med Magnesium och vitamin

Ämne                     Dos/dag        % av DRI*
L-GABA                1 000 mg         **

*DRI är dagligt referensintag.                **DRI-värden ej fastställd.

298,00 kr