KIDNYL - Chansa Piedra

Varje tablett innehåller 500 mg extrakt av Chansa Piedra motsvarar 5000 mg råvara. 

Innehåll per dags dos om 2 tabletter Magnesium 100 mg, Phylantus N 440 mg, Extrakt P2 680 mg. 

298,00 kr